เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...ซาปา สวยงามตามท้องเรื่อง !! 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...ซาปา สวยงามตามท้องเรื่อง !! 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...ซาปา สวยงามตามท้องเรื่อง !! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

VN_VN00011

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

22 มิ.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

17,888฿

19-22

18,888฿

20-23

17,888฿

27-30

ส.ค. 67

14,888฿

08-11

17,888฿

09-12

17,888฿

10-13

14,888฿

17-20

15,888฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

14,888฿

05-08

14,888฿

07-10

14,888฿

13-16

14,888฿

20-23

14,888฿

27-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,888

-

-

3,000

-

-

-

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

18,888

-

-

4,000

-

-

-

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

17,888

-

-

3,000

-

-

-

08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

17,888

-

-

3,000

-

-

-

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

17,888

-

-

3,000

-

-

-

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

15,888

-

-

3,000

-

-

-

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

14,888

-

-

3,000

-

-

-

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

Day : 2

เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน - โมอาน่าคาเฟ่ - โบสถ์หินซาปา

Day : 3

เมืองซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดนจีนเวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ร้านสินค้าโอทอป - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Day : 4

กรุงฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - Lotte Center Hanoi - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 307 ครั้ง