เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

ทัวร์แคนาดา

/

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 67

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 67

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 67

รหัสทัวร์

CA_KE00002

ประเทศ

แคนาดา

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

จำนวนวัน

13 วัน 10 คืน

ราคาเริ่มต้น

259,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Korean Air

ส.ค. 67

279,900฿

09-21

ก.ย. 67

269,900฿

19-01ต.ค.

ต.ค. 67

269,900฿

04-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

279,900

-

-

60,000

-

-

-

19 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

269,900

-

-

60,000

-

-

-

04 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

269,900

-

-

60,000

-

-

-

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินโตรอนโต

Day : 2

โตรอนโต-ขึ้นชมหอคอย ซีเอ็น ทาวเวอร์-น้ำตกไนท์แองการ่า

Day : 3

ไนท์แองการ่า-ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า-ทานอาหารชมวิวบนหอคอย Skylon -คิงส์ตัน

Day : 4

คิงส์ตัน-ล่องเรือ 1,000 เกาะ-ออตโตว่า-มอลทรีออล ชมเมือง

Day : 5

มอลทรีออล-ควิเบก-ชมเมือง

Day : 6

น้ำตกมอร์ทโมรเรนซี-มอลทรีออล-แคลการี (บินภายใน )

Day : 7

แคลการี-ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway สโนว์โค้ชตะลุย น้ำแข็งโคลัมเบีย-ทางเดินกระจก (Sky Walk)-บานฟ์

Day : 8

อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ยอดเขาซัลเฟอร์-น้ำตกโบว์-อุทยานทะเลสาบหลุยส์-ทะเลสาบโมเรน-แคลการี

Day : 9

บินภายใน-แวนคูเวอร์-เมืองแก๊สทาวน์-สะพานแวนคาปิลาโน-สวนสแตนเลย์

Day : 10

แวนคูเวอร์ นั่งเรือเฟอรี่+วิคตอเรีย-สวนบุชชาร์ต การ์เด้น-แวนคูเวอร์

Day : 11

นั่งกระเช้า SEA TO SKY GONDOLA-หมู่บ้านวิสเลอร์

Day : 12

แวนคูเวอร์-เที่ยวชมเมือง-สนามบิน-อินชอน

Day : 13

สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 371 ครั้ง