เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

/

แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน

แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน

แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน

รหัสทัวร์

PKG_0217

สถานที่

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

1,275ดอลล่าร์/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

2 ท่าน

3-6 ท่าน

7-10

สถานะ

Huvaydo Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน

1,275

3-6 ท่าน

1,165

7-10

1,010

Labi Rud Boutique Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน

1,275

3-6 ท่าน

1,165

7-10

1,010

Zilol Baxt Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน

1,275

3-6 ท่าน

1,165

7-10

1,010

Milan Hotel (4 ดาว)

2 ท่าน

1,350

3-6 ท่าน

1,265

7-10

1,160

Paradise Plaza Hotel (4 ดาว)

2 ท่าน

1,350

3-6 ท่าน

1,265

7-10

1,160

Continental Hotel (4 ดาว)

2 ท่าน

1,350

3-6 ท่าน

1,265

7-10

1,160

ไฮไลท์

โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah)

สุเหร่าจูมา (Juma Mosque)

พิพิธภัณฑ์งานศิลปะแห่งชาติ (Applied Arts Museum)

กลุ่มอาคารคาสต์อิหม่าม (Khast-Imam Complex)

กรุงบูคาร่า

ไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab i Hauz)

กลุ่มสถาปัตยกรรมโพลิ คัลยัน (Po-i-Kalyan Architecture Complex)

ป้อมปราการแห่งบูคาร่า (The Ark of Bukhara)

มัสยิดโบโล เฮาซ์ (Bolo Haouz Mosque)

ฝังพระศพอิสมาอิลซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum)

ที่ฝังศพชาสฮ์มา อายุบ (Chashma Ayub Mausoleum)

พระราชวังฤดูร้อนซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace)

มัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาชอร์มินอร์ (Chor Minor Madrasah)

ตลาดทากิ (Taqi Trading Domes)

ชมการแสดงของชนพื้นเมือง (Bukhara traditional Dance)

คาราวานซาราย ราบาติ มาลิค (Rabat Malik Caravanserai)

ซามาร์คานด์ (Samarkand)

จัตุรัสเรจิสถาน (Registan Square)

สถานที่ฝังศพกูริ อามีร์ (Guri Emir, Amir Temur Mausoleum)

มัสยิดบิบิ คานุม (Bibi Khanym Mosque)

ตลาดกลาง/ซิยอป โบซาริ บาซาร์ (Central Market/Siyab Bozori Bazaar)

กลุ่มสถาปัตยกรรมชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex)

หอดูดาวอูลุก เบค (Ulugh Beg Observatory)

พิพิธภัณฑ์อัฟราเซียบ (Afrasiab Museum)

หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil

ทาชเคนต์ (Tashkent)

จัตุรัสอามีร์ ตีมูร์ (Amir Temur Square)

ชมเมืองโดยรอบ และสวนสาธารณะ โดยมีฉากหลังเป็น หอโทรทัศน์แห่งทาชเคนต์ (TV Tower)

จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) หรือฮัสตีอิหม่าม (Hasti Imam Square)

ภายนอกวังโรมานอฟ (Former Residence of Prince Romanov / The Palace of Grand Duke Nicholas Constantinovich)

ภายนอกโรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre)

ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า (The Mall Samarqand Darvoza)

ตลาดคอร์ซู หรือ ตลาดตะวันออก (Chorsu or East- Bazaar)

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

ท่าอากาศยานทาชเคนต์ – ทาชเคนต์

Day 2

ทาชเคนต์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) บูคาร่า – บูคาร่า (Unesco)

Day 3

บูคาร่า

Day 4

บูคาร่า – คาราวานซาราย ราบาติ มาลิค – ซามาร์คานด์ (Unesco)

Day 5

ซามาร์คานด์

Day 6

ซามาร์คานด์ – หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) ทาชเคนต์ ทาชเคนต์

Day 7

ทาชเคนต์ – สนามบินทาชเคนต์

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง