เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

มัลดีฟส์

/

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0214

สถานที่

มัลดีฟส์

กำหนดการเดินทาง

20 มี.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

3 Days 2 Nights

4 Days 3 Nights

5 Days 4 Nights

สถานะ

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

35,900

4 Days 3 Nights

52,900

5 Days 4 Nights

69,600

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

39,900

4 Days 3 Nights

58,900

5 Days 4 Nights

77,900

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

41,900

4 Days 3 Nights

61,900

5 Days 4 Nights

81,100

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

31,900

4 Days 3 Nights

46,500

5 Days 4 Nights

61,000

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

36,200

4 Days 3 Nights

51,800

5 Days 4 Nights

70,300

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

37,900

4 Days 3 Nights

55,800

5 Days 4 Nights

73,400

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

29,900

4 Days 3 Nights

43,700

5 Days 4 Nights

56,900

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

33,900

4 Days 3 Nights

49,900

5 Days 4 Nights

65,200

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

35,900

4 Days 3 Nights

52,900

5 Days 4 Nights

69,300

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

32,900

4 Days 3 Nights

48,900

5 Days 4 Nights

64,100

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

36,900

4 Days 3 Nights

54,300

5 Days 4 Nights

71,400

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

38,900

4 Days 3 Nights

57,900

5 Days 4 Nights

75,600

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

ไฮไลท์

Free 45-minute Spa (มูลค่า 7,000 บาท) หรือ Beach Dinner Set Up

Free Sunset Cruise

Free upgrade to Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

Snack และเครื่องดื่มใน List All Inclusive บริการถึง Departure จากรีสอร์ท

ราคาพิเศษสำหรับ Floating Breakfast เพียง USD 75

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

Day 2

มัลดีฟส์

Day 3

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง