เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

กระบี่

/

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0201

สถานที่

กระบี่

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

8,600บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

24 ท่าน

15 ท่าน

8 ท่าน

สถานะ

บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

11,500

บียอนกระบี่ รีสอร์ท

24 ท่าน

9,700

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

12,500

รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

11,111

อ่าวนางวิลล่า

24 ท่าน

9,130

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

11,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,000

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,150

15 ท่าน

10,550

8 ท่าน

9,350

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

24 ท่าน

11,350

15 ท่าน

9,750

8 ท่าน

8,550

Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,111

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,750

15 ท่าน

11,150

8 ท่าน

9,950

Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,850

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,050

Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,500

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

8,600

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,950

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

9,130

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

12,500

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

9,700

ไฮไลท์

ประติมากรรมปูดำ

ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)

อ่าวมาหยา

อ่าวปิเละ

เกาะไผ่

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)

Day 2

อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่

Day 3

ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถตู้ ตามโปรแกรม

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ

- ยอร์ช 4 เกาะ

- ค่าทัวร์เกาะพีพี

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%

- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท

- ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง