เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

ภูเก็ต

/

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0200

สถานที่

ภูเก็ต

กำหนดการเดินทาง

06 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

4,990บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

8 ท่าน

6 ท่าน

4 ท่าน

สถานะ

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต

8 ท่าน

4,990

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

4,900

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

5,300

6 ท่าน

5,500

4 ท่าน

5,700

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

6,000

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

8,500

6 ท่าน

8,700

4 ท่าน

8,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

11,500

6 ท่าน

11,700

4 ท่าน

11,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

9,500

6 ท่าน

9,700

4 ท่าน

9,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

7,500

6 ท่าน

7,700

4 ท่าน

7,900

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

9,000

6 ท่าน

9,200

4 ท่าน

9,400

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

12,100

6 ท่าน

12,300

4 ท่าน

12,500

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

10,200

6 ท่าน

10,400

4 ท่าน

10,600

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

8,200

6 ท่าน

8,400

4 ท่าน

8,600

ไฮไลท์

ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์)

ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท)

เกาะเฮ

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)

Day 2

เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)

Day 3

สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถบริการตามโปรแกรม

- ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)

- อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ

- ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์

- เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท

- ไดร์เวอร์ไกด์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง