เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@freezetravel

Travel License : 11/11596

หน้าแรก

/

กระบี่

/

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0197

สถานที่

กระบี่

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

4,990บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

ผู้ใหญ่/บาท

เด็กเสริมเตียง/บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

สถานะ

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,900

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,410

Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,900

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,410

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง

ผู้ใหญ่/บาท

7,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

5,100

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

3,500

LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,010

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,010

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,490

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,490

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,900

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,600

Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

6,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

5,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,600

Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,390

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,300

LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,490

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,490

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,600

LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,690

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,690

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,000

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,390

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,400

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,000

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

7,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

6,100

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

3,700

ไฮไลท์

เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ

ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์

เกาะไถ่

เกาะปอดะ

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/เย็น)

Day 2

4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง-)

Day 3

ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ (เช้า/-/-)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- อาหาร 4 มื้อตามรายการ

- ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

- ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

- ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

บิ๊กซี บางบอน

0490678018

ธนาคารออมสิน

บัญชีสะสมทรัพย์

สุพรรณิการ์ เกลี้ยงเกลา

เซนทรัล พระราม2

020359577325

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท ฟรีซ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี บางบอน

1008586043

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง